Pancom Property AS gjør ytterligere investering av næringseiendom i Vestfold, nå ved oppkjøp av 100% av aksjene i Semsbyveien 112 AS, en kombinasjonseiendom med godt potensiale.

Gode utviklingsmuligheter.

Semsbyveien 112 er en stor kombinasjonseiendom på ca. 9 mål med et næringsbygg på 2570 kvm. BTA, hvor vi ser stort potensiale i og muligheter for videre utvikling. Eiendommen ligger svært godt tilrettelagt like ved E18 i Sem som er lokalisert sentralt i Vestfold, noe vi ser som svært positivt.

Eiendommen er regulert til forretning, industri og lager, og har i dag svært gode parkeringsmuligheter og 20 garasjeplasser plassert på tomten.

Leieforhold.

Bygget som er kombinerer kontorer og verkstedlokaler på Semsbyveien 112 er i dag benyttet av Kepler, SSG, Scandinavien Motorcenter m.fl.

Lokalene er godt egnet og tilpasset som verksted for kjøretøy og det er på flere steder fastmontert utsyr som løftebukk m.mer