Bjønnveien 23

Bjønnveien 23

Nytt Rør Eiendom AS

Bjønnveien 23, 3962 Stathelle

Velkommen til Nytt Rør Eiendom. Bygget ligger sentralt på Rugtvedt med nær tilknytning til E18 og enkel tilgjenglighet. Dette var det første næringsbygget i vår portefølje

Eiendommen består i dag av tre bygg. Hovedbygget og bygg to som er kombinert med lager og kontor, og bygg tre som er lager.

Info.

 • Kvm

  2 173 ㎡

 • Byggeår

  2016

 • Type

  Kontor og lager

Leietakere

Eiendommen har i hovedsak leietakere innen entreprenør- og byggebransjen. Men også kontor- og administrajonsrelaterte virksomheter trives godt i byggene.

Bli leitaker?

Ta kontakt

  nb_NO